CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG MOVENPICK RESORT WAVERLY PHÚ QUỐC

ĐỐI VỚI BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG

—– Hiệu lực từ ngày 19/03/2019 —–

Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/03 cho tới khi có chính sách mới thay thế

Đối tượng: Khách hàng đặt cọc đủ 300.000.000 VND và ký TTĐC mua  mới biệt thự nghỉ dưỡng dự án Movenpick Resort Waverly Phú Quốc trong thời gian áp dụng tại mục I nêu trên và ký HĐMB đúng quy định.

I. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

A. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ THÔNG THƯỜNG

1. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

THU NHẬP CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ

(Khách hàng lựa chọn một trong 2 trường hợp 1a hoặc 1b)

Với điều kiện: Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Tổng giá trị Căn Villa (bao gồng thuế và GTGT), đã nhận bàn giao căn Villa và hoàn thành việc ký kết Hợp đồng QLCTCH với thời hạn tối thiểu theo quy định tại HĐMB.

LỰA CHỌN 1A LỰA CHỌN 1B
» Khách hàng được nhận thu nhập cam kết hàng năm với mức cam kết là: 85% lợi nhuận trước thuế từ Chương trình cho thuê nhưng không thấp hơn 10% giá bán căn Villa (không bao gồm thuế GTGT).

» Ưu đãi kéo dài 03 năm kể từ ngày khách hàng đáp ứng điều kiện nhận ưu đãi.

» Kỳ thanh toán đầu tiên trong vòng 06 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần.

»  Khách hàng được nhận trước một lần khoản thu nhập cam kết trong 03 năm bằng 20% Giá bán căn Villa (không bao gồm thuế GTGT).

Và:

»  Kết thúc 03 năm đầu tiên kể từ thời điểm KH được nhận khoản thu nhập một lần nêu trên, KH tiếp tục được nhận thu nhập cam kết hàng năm với mức cam kết là: 85% lợi nhuận trước thuế từ Chương trình cho thuê.

THU NHẬP TIỀN THUÊ SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ

♦ Khách hàng được hưởng 85% lợi nhuận trước thuế mỗi năm từ Chương trình cho thuê

♦ Việc chi trả lợi nhuận này được thực hiện kể từ năm thứ 04 kể từ ngày KH đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi thu nhập tiền thuê cam kết nêu trên cho tới khi kết thúc hợp đồng cho thuê.

♦ Kỳ thanh toán 06 tháng/lần.

NGHỈ DƯỠNG MIỄN PHÍ

♦ Mỗi năm, Khách hàng được hưởng 15 (mười lăm) đêm nghỉ dưỡng miễn phí tiền thuê phòng khách sạn với điều kiện KH thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Tổng Giá căn villa (bao gồm thuế GTGT), nhận bàn giao căn Villa và hoàn thành việc ký kết Hợp đồng QLCTCH.

♦ Trong trường hợp không có Căn Villa trống tại thời điểm đăng ký, Khách hàng có thể quy đổi số đêm nghỉ miễn phí trong hệ thống khách sạn được phát triển bởi MIK GROUP tại Việt Nam và thực hiện theo quy định quy đổi của Chủ đầu tư. Khách hàng cần đăng ký trước với Chủ đầu tư ít nhất 60 ngày.

2. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc 300.000.000VND/căn (được trừ vào đợt thanh toán lần 1) Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
Thanh toán lần 1 và ký HĐMB 20% Tổng giá Villa (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền cọc.
Thanh toán lần 2 15% Tổng giá Villa (bao gồm thuế GTGT) Dự kiến 04/2019
Thanh toán lần 3 15% Tổng giá Villa (bao gồm thuế GTGT) Dự kiến 06/2019
Thanh toán lần 4 20% Tổng giá Villa (bao gồm thuế GTGT) Dự kiến 08/2019
Thanh toán lần 5 25% Tổng giá Villa (bao gồm thuế GTGT) Chậm nhất tại thời điểm bàn giao căn hộ nghỉ dưỡng, dự kiến quý IV/2019.
Thanh toán lần 7 05% giá Villa (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Chủ đầu tư gửi văn bản bàn giao Giấy Chứng Nhận nhưng không chậm hơn thời điểm nhận bàn giao Giấy Chứng Nhận

(*) Lưu ý:

» Nếu khách hàng là cá nhân, Chủ đầu tư sẽ khấu trừ lại và thay mặt khách hàng nộp toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp phát sinh từ việc nhận thu nhập từ chương trình cho thuê căn hộ tại thời điểm nhận tiền.

» Nếu khách hàng là tổ chức, khoản thu nhập cam kết cho thuê nêu trên chưa bao gồm VAT, khách hàng có trách nhiệm xuất hóa đơn giá trị gia tăng ngay khi nhận được thu nhập từ chương trình cho thuê.

B. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC TIẾN ĐỘ

1. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

THU NHẬP CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ CĂN HỘ

(Khách hàng lựa chọn một trong hai trường hợp 1a hoặc 1b)

Lựa chọn 1a Lựa chọn 1b
» Mức ưu đãi tương tự trường hợp KH thanh toán theo tiến độ thông thường, tuy nhiên KH thanh toán sớm được nhận trước khoản thu nhập cam kết năm đầu tiên đầu tiên trong vòng 06 tháng kể từ ngày Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Tổng giá Căn Villa (bao gồm thuế GTGT), không phụ thuộc vào việc KH đã nhận bàn giao Căn Villa và hoàn thiện ký kết Hợp đồng QLCTCH hay chưa. » Mức ưu đãi tương tự trường hợp KH thanh toán theo tiến độ thông thường, tuy nhiên KH được cấn trừ luôn khoản thu nhập cam kết trong 03 năm vào các đợt thanh toán đầu tiên của Tổng giá căn Villa, không phụ thuộc vào việc KH đã nhận bàn giao căn Villa và hoàn thành việc ký kết Hợp đồng QLCTCH hay chưa.

THU NHẬP TIỀN THUÊ SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ

– Khách hàng được nhận với điều kiện và mức ưu đãi tương tự trường hợp KH thanh toán theo tiến độ thông thường.

NGHỈ DƯỠNG MIỄN PHÍ

– Khách hàng được nhận với điều kiện và mức ưu đãi tương tự trường hợp KH thanh toán theo tiến độ thông thường.

ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH

(Khách hàng được lựa chọn một trong 2 trường hợp 4a hoặc 4b)

Lựa chọn 4a (Ưu đãi lãi suất) Lựa chọn 4b (Ưu đãi giá bán)
» KH được hỗ trợ trả thay lãi suất vay vốn tại ngân hàng trong thời hạn 10 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên, trong đó có giá trị khoản vay được trả thay không quá 60% Tổng giá căn Villa (bao gồm thuế GTGT).

» Chỉ áp dụng đối với Khách hàng vay vốn tại Techcombank với gói vay lãi suất cố định 12 tháng.

» KH được chiết khấu khoản tiền tương đương 04% (bốn phần trăm) giá bán Căn Villa (không bao gồm thuế GTGT).

» Phí trả nợ trước hạn: Khách hàng được chủ đầu tư trả thay phí trả nợ trước hạn trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân.

2. TIẾN ĐỘ CHUYỂN TIỀN

TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ THỜI HẠN CHUYỂN TIỀN
Đặt cọc 300.000.000VND/căn (được trừ vào đợt thanh toán lần 1) Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
Thanh toán lần 1 và ký HĐMB 20% Tổng giá căn villa (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền cọc.
Thanh toán lần 2 10% Tổng giá căn villa (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền cọc.
Thanh toán lần 3 65% Tổng giá căn villa (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 30 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày chuyển tiền lần 2.
Thanh toán lần 4 05% giá căn villa (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Chủ đầu tư gửi văn bản bàn giao Giấy Chứng Nhận nhưng không chậm hơn thời điểm nhận bàn giao Giấy Chứng Nhận

(**) Theo Hợp đồng mua bán và các văn bản thỏa thuận khác với chủ đầu tư

II. CHÍNH SÁCH VAY CỦA NGÂN HÀNG

(***) Lưu ý: Chính sách cho vay này chỉ áp dụng cho đối tượng vay là khách hàng cá nhân, đối với khách hàng doanh nghiệp áp dụng theo chính sách cho vay của ngân hàng tại từng thời điểm.

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Ngân hàng hỗ trợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Tỷ lệ Giá trị căn biệt thự nghỉ dưỡng được vay Lên tới 65% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT)
Lãi suất ưu đãi Lãi suất ưu đãi theo chính sách gói vay của Ngân hàng tại từng thời điểm
Ân hạn trả nợ gốc Theo chính sách của Ngân hàng tại từng thời điểm
Điều kiện vay và giải ngân Liên hệ bộ phận tư vấn tài chính để biết thêm chi tiết

(***) Lưu ý: Chính sách cho vay này chỉ áp dụng cho đối tượng vay là khách hàng cá nhân, đối với khách hàng doanh nghiệp áp dụng theo chính sách cho vay của ngân hàng tại từng thời điểm.

III. CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG

Tặng Voucher chuyến Thụy Sỹ 8 ngày cho 2 người trị giá 150.000.000 VNĐ

(****) Lưu ý : Quà tặng được trừ vào giá bán căn hộ nghỉ dưỡng chưa bao gồm VAT, các khoản thuế, phí, lệ phí do khách hàng chi trả. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ thuế TNCN tại nguồn.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT(*****)

  1. Ưu đãi cho Khách hàng mua số lượng nhiều:

» Khách hàng mua từ 2 đến 5 căn sẽ được chiết khấu 1%/ mỗi căn

» Khách hàng mua từ 6 đến 10 căn sẽ được chiết khấu 2%/mỗi căn

» Khách hàng mua từ 11 căn trở lên được chiết khấu 3%/mỗi căn

  1. Ưu đãi cho Khách thân thiết.

Chiết khấu 1% cho các khách hàng hiện đang sở hữu các sản phẩm do MIK Group phát triển bao gồm: Movenpick Resort waverly Phú Quốc (mở bán đợt 1), Villa Park, Villa Park Passion, Park Riverside, Park Riverside Premium, Riovista, River Park, Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Valencia Garden …

(*****) Lưu ý : Mức chiết khấu được tính trên giá bán căn hộ nghỉ dưỡng chưa bao gồm VAT. Khách hàng chỉ được chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi.